Persamaan Kata

Mengobrol

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Mengobrol adalah:

Bercakap-Cakap, Berbicara, Berbual-Bual, Berbincang-Bincang, Bercerita, Bercengkerama, Bertutur Kata, Berlabun-Labun, Beromong-Omong, Memburas, Merumpi, Berandai-Andai.

Populer