Persamaan Kata

Kira-Kiraan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kira-Kiraan adalah:

Hitungan, Dugaan, Reka-Rekaan.


Populer