Bikin Betul

Sinonim Kata Bikin Betul adalah:
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bikin Betul adalah:

Membetulkan, Memperbaiki.


© Sepenuhnya. All rights reserved.