Persamaan Kata

Ceritaan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Ceritaan adalah:

  1. Omongan, Ocehan, Buras.
  2. Perkataan, Pembicaraan, Percakapan.
  3. Bahan Pembicaraan, Buah Bibir, Buah Cakap, Buah Mulut, Buah Percakapan, Buah Tutur.

Populer