Persamaan Kata

Bersicepat

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bersicepat adalah:

Bersecepat, Bercepat-Cepat, Bergegas, Bersegera, Tergesa-Gesa, Berlekas-Lekas, Terburu-Buru, Tertalah-Talah, Berebut-Rebutan.

Populer