Persamaan Kata

Bersecepat

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bersecepat adalah:

Bersicepat, Bercepat-Cepat, Bergegas, Tergesa-Gesa, Berlekas-Lekas, Bersegera, Terburu-Buru, Tertalah-Talah, Berebut-Rebutan.

Populer