Persamaan Kata

Naik Pelaminan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Naik Pelaminan adalah:

  1. Nikah, Menikah.
  2. Naik Ke Pelaminan, Naik Pelamin.


Populer