Persamaan Kata

Kepakaran

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kepakaran adalah:

Keahlian, Kecakapan, Kemahiran, Kepiawaian.

Populer