Hampir-Hampir

Sinonim Kata Hampir-Hampir adalah: ....
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Hampir-Hampir adalah:
  • Cemas.
  • Hampir saja.
  • Kurang sedikit.

© Sepenuhnya. All rights reserved.