Penunjang

Sinonim Kata Penunjang adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Penunjang adalah:
  • Penopang. Penahan.
  • Penyokong. Penyangga.
  • Pengampu. Penumpu.
  • Penumpil. Penongkat.
  • Standar. Cagak.
  • Kalang. Kaki.
  • Galang. Sagang.
  • Sangga.
© Sepenuhnya. All rights reserved.