Penataan

Sinonim Kata Penataan adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Penataan adalah:
  • Penyusunan. Pengaturan. Pembenahan. Penciptaan.
  • Pembentukan. Penertiban. Pengeditan. Pengarahan.
  • Pengelolaan. Pengurusan. Pengemasan. Penyutradaraan.
  • Perancangan. Perakitan. Pengesetan.
  • Sistematisasi. Sistematika. Organisasi.
  © Sepenuhnya. All rights reserved.