Persamaan Kata

Pembelajaran

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Pembelajaran adalah:

Pendidikan, Penerimaan, Pengkajian, Pengajian, Penataran, Penelaahan, Pendedahan.

Populer