Persamaan Kata

Menyatakan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Menyatakan adalah:
 • Menerangkan. Menjelaskan. Memperlihatkan. Menunjukkan.
 • Menandakan. Mengatakan. Mengemukakan. Melahirkan.
 • Mempermaklumkan. Melaporkan. Memaklumkan. Memaklumatkan.
 • Membentangkan. Membuktikan. Memberitahukan. Memerikan.
 • Mendeklarasikan. Memproklamasikan. Mengetengahkan. Mengungkapkan.
 • Mengumumkan. Mengutarakan. Mengusulkan. Menyampaikan.
 • Membahasakan. Menyarankan. Mengekspresikan. Membayankan.
 • Menghamparkan. Mengklaim. Mengeluarkan. Melafalkan.
 • Melontarkan. Melantaskan. Memadahkan. Mengesahkan.
 • Merujuk. Menyalurkan. Menakrifkan. Menyuarakan.
 • Menampakkan. Menebalkan. Mengucapkan. Menuturkan.
 • Mengujarkan. Memasyhurkan. Memanifestasikan. Menamakan.

Populer