Persamaan Kata

Menguatkan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menguatkan adalah:

Memantapkan, Mengukuhkan, Meneguhkan, Mengeraskan, Menyangatkan, Memastikan, Memberdayakan, Membenarkan, Menabahkan, Menanggung, Menandaskan, Menegapkan, Menegaskan, Menegarkan, Mengisbatkan, Menyungguhkan, Mengabsahkan, Mengencangkan, Menghebatkan, Mengonsolidasikan, Melantangkan, Memperkuat, Memungkinkan, Menyaringkan, Mengesahkan, Merapatkan, Menebalkan, Menetapkan, Menerikkan.

Populer