Persamaan Kata

Mengesahkan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Mengesahkan adalah:
 • Membenarkan. Memastikan. Menetapkan. Memberlakukan.
 • Meresmikan. Meluluskan. Memproklamasikan. Membuktikan.
 • Menegaskan. Memvalidkan. Meneguhkan. Menerima.
 • Menentukan. Mengabsahkan. Mengakui. Mengabulkan.
 • Mengiakan. Mengikrarkan. Mengisbatkan. Mengiktirafkan.
 • Mengizinkan. Menguatkan. Mengonfirmasikan. Mengukuhkan.
 • Menyahihkan. Mengumumkan. Menyatakan. Menyempurnakan.
 • Menyetujui. Menyuguhkan. Meyakinkan. Meratifikasi.
 • Mengaku. Membolehkan. Mengaminkan. Menghalalkan.
 • Melegalisasi. Melegalkan. Melegitimasikan. Menahkikkan.
 • Menyepakati. Menerangkan. Menandatangani.

Populer