Persamaan Kata

Mengadakan

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Mengadakan adalah:
 • Melaksanakan. Melangsungkan. Menyelenggarakan. Melakukan.
 • Mengusahakan. Menempatkan. Menyebabkan. Mewujudkan.
 • Melahirkan. Memasang. Membentuk. Membangun.
 • Membuahkan. Membuatkan. Membuat. Mempersiapkan.
 • Mendatangkan. Menciptakan. Mendirikan. Mengakibatkan.
 • Menerbitkan. Mengarang. Mengeluarkan. Mengatur.
 • Menggelar. Menghasilkan. Menghadirkan. Menimbulkan.
 • Menubuhkan. Menjadikan. Menyediakan. Menurunkan.
 • Menyiapkan. Menyusun. Menghadiri. Memunculkan.
 • Melancarkan. Membikin. Mengedrop. Mencawiskan.
 • Menjelmakan.

Populer