Memandu

Sinonim Kata Memandu adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Memandu adalah:
  • Membawa. Memimpin. Membimbing. Mengarahkan.
  • Mengarak. Menuntun. Mengemudikan. Mengawal.
  • Mengetuai. Menasihati. Meneladani. Menyuluh.
  • Memeriksa. Menguji. Mencoba. Membuktikan.
  • Menjajal. Mengetes. Memverifikasi.
© Sepenuhnya. All rights reserved.