Incaran

Sinonim Kata Incaran adalah: Target, Sasaran, Objek, .....
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Incaran adalah:

Target, Sasaran, Objek, Bulan-Bulanan, Mangsa.

© Sepenuhnya. All rights reserved.