Dunia Wadak

Sinonim Kata Dunia Wadak adalah: Dunia Fana, Alam Fana, Alam Baka, Alam Akhirat, ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dunia Wadak adalah:

Dunia Fana, Alam Fana, Alam Baka, Alam Akhirat, Akhirat.

© Sepenuhnya. All rights reserved.