Dunia Fana

Sinonim Kata Dunia Fana adalah: Dunia Wadak, Akhirat, Alam Fana, Alam Baka, ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dunia Fana adalah:

Dunia Wadak, Akhirat, Alam Fana, Alam Baka, Alam Akhirat.


© Sepenuhnya. All rights reserved.