Disahkan

Sinonim Kata Disahkan adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Disahkan adalah:
 • Dibenarkan. Dipastikan.
 • Ditetapkan. Diberlakukan.
 • Diresmikan. Diluluskan.
 • Diproklamasikan. Dibuktikan.
 • Ditegaskan. Divalidkan.
 • Diteguhkan. Diterima.
 • Ditentukan. Diabsahkan.
 • Diakui. Dikabulkan.
 • Diikrarkan. Diisbatkan.
 • Diiktirafkan. Diizinkan.
 • Dikuatkan. Dikonfirmasikan.
 • Dikukuhkan. Disahihkan.
 • Diumumkan. Dinyatakan.
 • Disempurnakan. Disetujui.
 • Disuguhkan. Diyakinkan.
 • Diratifikasi. Dibolehkan.
 • Dihalalkan. Dilegalisasi.
 • Dilegalkan. Dilegitimasikan.
 • Disepakati. Ditandatangani.
© Sepenuhnya. All rights reserved.