Persamaan Kata

Dilarang

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Dilarang adalah:
  • Diharamkan.
  • Ditegah.
  • Dicegah.
  • Dihalangi.
  • Dibendung.
  • Dipintasi.
  • Dikekang.

Related Posts