Persamaan Kata

Sopan Santun

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Sopan Santun adalah:

Kesopanan, Kepatutan, Etika, Adab, Bahasa, Berakhlak, Akhlak, Basa-Basi, Tata Krama, Fatsun.

Populer