Pengakuan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Pengakuan adalah:

  • Aduan, Janji, Ikrar, Kesaksian, Pembenaran.
  • Penetapan, Penerimaan, Pengesahan, Penghormatan.
  • Penghargaan, Penyungguhan, Pengukuhan, Syahadat.
  • Tuntutan, Tuduhan, Persaksian, Mengukuhkan.
  • Penandatanganan, Akreditasi, Legalisasi, Konsesi.