Persamaan Kata

Nasihat

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Nasihat adalah:
  • Pesan. Petuah. Saran. Panduan.
  • Pendapat. Pedoman. Ajakan. Amanat.
  • Ajaran. Amar. Fatwa. Anjuran.
  • Instruksi. Moral. Kritik. Pengarahan.
  • Petunjuk. Pesanan. Teguran. Usulan.
  • Usul. Tuntunan. Wejangan. Pengajaran.
  • Masukan. Peringatan. Mufakat. Runding.
  • Petua. Syur. Pertimbangan. Teladan.
  • Ular-ular. Ujar-ujar. Tip. Rembuk.
  • Advokasi. Advis.

Populer