Bersahaja

Sinonim Kata Bersahaja adalah: ...
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Bersahaja adalah:
  • Sederhana. Tidak Berlebihan. Apa Adanya. Lugu.
  • Biasa. Normal. Natural. Polos.
  • Naif. Seadanya. Wajar. Tenang.
  • Alami. Bersenang Hati.
  • Prasaja. Ugahari. Jamak. Lugas.
  • Konvensional. Populer.

© Sepenuhnya. All rights reserved.