Selamat datang di Sepenuhnya, mari menjelajahi bersama kami. Di sini, kami mengupas beragam kata yang memperkaya dan memperluas pemahaman akan kosakata. Temukan cara-cara kreatif untuk menghindari repetisi dalam penulisan serta pahami esensi dari kata-kata yang serupa namun memiliki nuansa yang berbeda.

Apabila

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Apabila adalah:
  • Kalau. Kalaupun. Jika. Andaikata.
  • Andaikan. Asalkan. Bilamana. Bila.
  • Demi. Ketika. Jikalau. Manakala.
  • Semasa. Seumpama. Semisal. Sewaktu.
  • Asal. Tatkala. Apakala. Lamun.
  • Misalnya. Sekiranya. Seandainya.

Populer