Persamaan Kata

Ahli Kamus

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Ahli Kamus adalah:

Pekamus, Leksikograf.

Populer