Persamaan Kata

Prinsip

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Prinsip adalah:
  • Dasar. Asas. Ajaran. Diktum.
  • Doktrin. Dogma. Etika. Etik.
  • Filsafat. Hukum. Hakikat. Kaidah.
  • Keyakinan. Kepercayaan. Kredo. Mandu.
  • Paham. Opini. Pandangan. Patokan.
  • Pendapat. Pedoman. Pijakan. Pendirian.
  • Pokok. Rukun. Sendi. Sikap.
  • Falsafah. Landasan. Fundamen. Pegangan.
  • Peraturan.

Related Posts