Persamaan Kata

Hakikat

|
Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).


Sinonim Kata Hakikat adalah:
  • Dasar. Inti. Intisari. Induk.
  • Pokok. Kenyataan. Kebenaran.
  • Fundamen. Prinsip. Fakta.
  • Akar. Asas. Esensi.

Related Posts