Bahagia

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Bahagia adalah:

  • Baik, Aman, Cerah, Beruntung, Ceria.
  • Enak, Girang, Gembira, Lega.
  • Mujur, Makmur, Nikmat, Riang, Puas.
  • Selamat, Sejahtera, Sentosa.
  • Senang, Tenteram, Suka Cita.