Antara Empat Mata

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Peribahasa Antara Empat Mata adalah:

Berhadap-hadapan dua orang saja;

Loading...