Pencatat

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Pencatat adalah:

  1. Penulis, Penyadur, Panitera, Penyalin, Perekam, Pendaftar, Pengambil.
  2. Juru Tulis, Notulis, Dabir, Carik, Katib.

Loading...