Mencatatkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Mencatatkan adalah:

Menuliskan, Memasukkan, Mendaftarkan, Membukukan, Mengagendakan, Mencantumkan, Mengikutkan, Mencatat, Menyertakan, Menyenaraikan.

Loading...