Dikemas

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dikemas adalah:

Dibungkus, Diatur, Dihias, Dibalut, Dibereskan, Dibenahi, Disiapkan, Disusun, Disimpan, Ditata, Dirapikan.

loading...