Ditandai

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Ditandai adalah:

Ditemui, Dikenali, Diidentifikasi, Diketahui, Dijumpai, Dinamai, Dibubuhi, Didapati, Dicatat.

Loading...