Meralat

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Meralat adalah:

Membetulkan, Memperbaiki, Membenarkan, Mengedit, Meluruskan, Mengoreksi, Meminda.

loading...