Loading...

Mengucur

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Mengucur adalah:

Memancur, Melancur, Melancut, Memancar, Membasut, Membesut, Memuncrat, Membura, Mencerat, Mencoret, Menitik, Menyembur, Menjelejeh, Menyemprot, Mencicik, Menetes, Mencurat, Mengalir, Mencorot, Bertetesan, Bercucuran, Berderai.