Mediator

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Mediator adalah:

Perantara, Penengah, Penghubung, Penyambung, Pemandu, Jembatan, Juru Damai, Moderator.

loading...