Diusahakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diusahakan adalah:

Diikhtiarkan, Dikerjakan, Diselenggarakan, Dibuat, Dijalankan, Diperjuangkan, Dipelihara, Diakali, Diadakan, Dikelola, Diupayakan, Digarap, Diurus, Disiasati, Dibudidayakan, Diamalkan, Dicarikan, Dieksploitasi, Diperdagangkan, Dijalani, Ditangani, Dicarikan Jalan.

loading...