Diperdengarkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Diperdengarkan adalah:

Disebarkan, Disiarkan, Dipancarkan, Didengungkan, Dipaparkan, Dikumandangkan, Diumumkan, Disuarakan, Disuguhkan.

loading...