Dilantarkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dilantarkan adalah:

Dilahirkan, Dibuahkan, Diakibatkan, Diundang, Dihasilkan, Ditimbulkan, Dipicu, Didatangkan, Dicetuskan, Diterbirkan, Disampaikan, Dijadikan, Disulut, Disebabkan, Diteruskan.

loading...