Dibenarkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dibenarkan adalah:

Diluruskan, Dibetulkan, Diperbaiki, Diiakan, Diakui, Disungguhkan, Disetujui, Diizinkan, Diluluskan, Dilegalkan, Dipastikan, Dilegitimasikan, Diberi, Dibolehkan, Diperkenankan, Ditanggung, Diamini, Disahkan, Ditegaskan, Diterima, Diteguhkan, Dikabulkan, Dihalalkan, Diikrarkan, Diijabkan, Diisbatkan, Dikoreksi, Dikukuhkan, Dikuatkan, Disempurnakan, Disepakati, Disesuaikan, Diservis, Diralat, Diaminkan, Diverifikasi, Ditasdikkan, Direparasi, Direstui, Diperbolehkan, Diabsahkan.

Loading...