Pergi Tempat Bertanya, Pulang Tempat Berberita

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Peribahasa Pergi Tempat Bertanya, Pulang Tempat Berberita adalah:

Jika akan berangkat, hendaklah meminta nasihatnya dahulu, dan jika pulang, hendaklah memberi laporan kepadanya;
Loading...