Apa Arti Ungkapan Campur Tangan?

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Arti Ungkapan Campur Tangan adalah:

  • Turut mencampuri perkara orang lain;
  • Turut memasuki perkara orang lain;
  • Tersangkut atau terlibat dalam suatu tindakan kejahatan (perkara orang lain dan sebagainya);loading...