Usul

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Usul adalah:

  1. Asal, Dasar, Asal Mula, Mula, Sifat Asal, Tabiat, Kelakuan, Silsilah, Urutan Keturunan, Pangkal, Punca, Pokok.
  2. Anjuran, Pendapat, Nasihat, Ajakan, Asas, Gagasan, Ide, Saran, Cadangan, Mosi, Hipotesis, Sugesti, Selidik.

loading...