Menghilangkan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Menghilangkan adalah:

Membasmi, Membebaskan, Membuang, Mengeliminasi, Menghapuskan, Mengenyahkan, Menghabisi, Menjatuhkan, Melepaskan, Melenyapkan, Melesapkan, Melipur, Melipurkan, Mengebut, Memusnahkan, Memupus, Memupuskan, Meredakan, Meniadakan, Menandaskan, Menyirnakan, Menyasap, Menyingkirkan, Mengikis, Menggelapkan, Melucutkan, memadamkan, Mematikan, Menenangkan, Membinasakan.

Loading...