Melegitimasikan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Melegitimasikan adalah:

Melegalkan, 
Mengesahkan, Membenarkan, Menghalalkan, Membolehkan, Menyahihkan.

loading...