Kenestapaan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Kenestapaan adalah:

Kesedihan, Kesusahan Hati.

loading...