Dilaksanakan

Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya sama atau mirip dengan bentuk bahasa lain (Persamaan Kata, Padanan Kata, Sandingan Kata).

Sinonim Kata Dilaksanakan adalah:

Disamakan, Dibandingkan, Dilakukan, Dikerjakan, Dijalankan, Dipadankan, Dimanifestasikan, Dilancarkan, Dilantaskan, Dilangsungkan, Dibuat, Ditamsilkan, Dipenuhi, Diaci-acikan, Digelar, Dikelola, Diibaratkan, Diadakan, Dianalogikan, Diaktualkan, Diandaikan, Diimplementasikan, Dioperasikan, Dikonkretkan, Diumpamakan, Ditunaikan, Diselenggarakan, Dimisalkan, Disepertikan, Diurus, Dijelmakan, Direalisasikan, Diamalkan, Diwujudkan, Diaplikasikan, Dipraktikkan, Diterapkan, Didirikan, Dikemudikan, Dijalani.

Loading...